Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto ry 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto ry
ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea romaniväestön yhdenvertaisuutta ja osallisuuden edistämistä Suomessa ja Euroopassa. Tarkoituksena on, että romaniväestön vaikuttamismahdollisuudet ja integroituminen yhteiskuntaan vahvistuvat, sekä parantaa monimuotoisesti romanien, ja erikoisesti romaninuorten elämänhallinnan taitoja. Edistää romanien henkistä kehittymistä, sekä hyvinvointia ja tehdä valtakunnallisesti kaikilla tasoilla romani työtä, hyväntekeväisyystyötä, sekä tukea nuorten sijoittumista työhön ja haluamiinsa opiskelupaikkoihin.  Tarkoitus on edistää, nykyaikaistaa romanikulttuuria, sekä olla ajamassa kaikkien Eurooppalaisten vähemmistöjen asioita, tehdä monikulttuurista työtä, sekä edistää köyhimpien etnisten väestöryhmien sekä yksilöiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoitus on myös Suomen romanien kohdalla tutkia mielenterveyden hajoamiseen liittyviä tai johtavia kulttuurisia asioita, pyrkiä korjaamaan niitä, tiedottaa mielenterveyspalveluista ja auttaa kokonaisvaltaisesti mielenterveysasioissa ja niiden saatavuudessa yksilöllisellä tasolla, yhdessä eri mielenterveysjärjestöjen, ja kuntien mielenterveyspalvelu ammattilaisten, sekä romanitukihenkilöiden ja muiden romanijärjestöjen kanssa.

Tarkoituksena on seurata, selvittää, tutkia, raportoida ja jakaa tietoa Suomen ja Euroopan jäsenmaiden alueella ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisesta romanien sekä muiden etnisten vähemmistöjen kohdalla, parantaa heidän elinolosuhteitaan, sivistys- koulutus- työllistymis- ja terveydenhuoltotasoa, parantaa Suomen romanien omaa osallistumista romanipolitiikkaan, sekä parantaa Euroopan Unionin alueella harjoitettavaa romanipolitiikkaa. Tarkoitus on tutkia eri maiden ja maan osien romanien elinolosuhteita, romanikulttuuria, ja niiden välisiä eroja, yhtäläisyyksiä, integraatiota valtakulttuuriin ja järjestää Suomeen tuleville siirtolaisille, oleskeluluvan saaneille pakolaisille elinkelpoiset elinolosuhteet. Järjestää koulutusta, työpaikkoja, sekä työpajoja, ja muita palveluja, mahdollisuuksia heidän integroitumisekseen, kotouttamisekseen Suomeen.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää tiedotus-, valistus, julkaisu- ja koulutustilaisuuksia, eri muotoisia tapahtumia, seminaareja, hyväntekeväisyystapahtumia, konsertteja,  yllä pitää romanien musiikkikoulua, järjestää mediatapahtumia, projekteja, ja juhlia

- tuottaa ja myy studiopalveluita, äänitteitä, äänitteisiin liittyviä sävellyksiä, sanoituksia sekä musiikin sovituksia, kirjoja, eri media alan palveluita
- toimii yhteistyössä viranomaisten, muitten yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa
- tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja eri yhteisöille
- toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.


Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi
- hakea ja ottaa vastaan avustuksia sekä vapaaehtoisia lahjoituksia 
- hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
- järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 


 

 

Monet ovat miettineet romanien alkuperää. Epätietoisuus historiastamme on herättänyt kummastusta. Jälkemme katoavat Intiaan noin 1000 vuoden päähän jkr. Sen aikaisemmasta historiastamme ei ole varmaa tietoa.


Meidän käyttäjämme

Tässä voit kuvailla tyypillistä käyttäjää ja kertoa miksi tämä projekti on heille tärkeä. On tärkeää motivoida vierailijoita jotta he tulisivat takaisin verkkosivuillesi.


Yhteystiedot

Romanit.Info - Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto ry

Helsinki

Voit lähettää kysymyksiä tai palautetta e-mailiimme.