Itä- ja Keski-Euroopan romanien tilanne

25.04.2014 17:54
Itä- ja Keski-Euroopassa romanien tilanne on huomattavasti huonompi kuin Pohjoismaissa. Itä- ja Keski-Euroopan romaneilta puuttuvat välttämättömät perushyödykkeet, kuten sähkö, puhdas vesi ja sanitaatio, äitiysterveyspalvelut, rokotukset ja lasten peruskoulu. Useissa eurooppalaisissa tutkimuksissa on todettu,
että romanien terveydentila on huonompi ja elinajanodote lyhyempi ja äitien ja lasten te...rveys heikompi kuin koko väestöllä. Matala koulutus, korkea työttömyys, köyhyys ja heikot asunto-olosuhteet heikentävät romanien terveyttä, (Kolarcik ym, 2009) Terveysongelmia aiheuttaa myös romaniyhteisöjen asumisen keskittyminen heikosta taloustilanteesta ja puuttuvasta infrastruktuurista kärsiville -asuinalueille ja seuduille (Fésüs ym, 2011) sekä epävirallisille leiriytymisalueille (Parry ym, 2006). Romaninaiset synnyttävät nuorempina ja saavat keskimääräistä useammin alhaisen syntymäpainon omaavia vauvoja. Slovakiassa todettiin alhaisen syntymäpainon olevan neljä kertaa yleisempää romanien keskuudessa koko väestöön verrattuna.

Romaneilla oli myös lyhyempi elinajan odote kuin millään muulla slovakialaisella ryhmällä. Syiksi on arveltu diabeteksen, sepelvaltimotaudin ja lihavuuden yleisyyttä. (Sepkowitz, 2006) Romanian romanien lapsikuolleisuus (72,8/1000) oli lähes kolminkertainen verrattuna etnisiin romanialaisiin (27/1000), ja lisäksi lukutaidottomuus ja aliravitsemus olivat yleisiä (UNDP 2003). Romanien ongelmat ovat monisyisiä, eikä heidän terveyttään ja hyvinvointiaan koskevia haasteita voida käsitellä huomioimatta sosiaalisia tekijöitä, kuten syrjintää, työttömyyttä ja heikkoja elinolosuhteita (Fésüs ym, 2011).
Euroopan komission romanistrategian painopisteet romanien oikeuksien toteutumisessa ovat:
(Euroopan komissio, 2011)
Koulutus: varmistetaan, että kaikki romanilapset suorittavat peruskoulun
Työllisyys: erojen kaventaminen romani- ja valtaväestön välillä
Terveys: erojen kaventaminen, erityisesti lapsikuolleisuuden vähentäminen
Asuminen: asuntojen ja välttämättömien palveluiden saatavuus. Eron kaventaminen romaniväestön ja valtaväestön välillä asumiseen liittyvien julkisten palveluiden, kuten veden, sähkön ja jätehuollon suhteen.

—————

Takaisin


Yhteystiedot

Romanit.Info - Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto ry

Helsinki

Voit lähettää kysymyksiä tai palautetta e-mailiimme.